MAGNA SLOVTECA, s.r.o.

Rating a informácie o MAGNA SLOVTECA, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre MAGNA SLOVTECA, s.r.o. 14898 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 64352. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 92.5763% spoločností je horších ako MAGNA SLOVTECA, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti MAGNA SLOVTECA, s.r.o." href="http://magna-slovteca.sk-rating.com/">
   <img src="http://magna-slovteca.sk-rating.com/magna-slovteca.png" width="150" height="25" alt="Rating MAGNA SLOVTECA, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating MAGNA SLOVTECA, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia